XİDMƏTLƏRİMİZ

İnteryer və eksteryer

Gözəl mekan, mekanın gözel görnüşü sənin imicindir. Biz sənin imicinlə meşqul ola bilərik

Fasad

Biz sizin binanın fasadını işləyib gözəl bir memarlıq əsərinə cevirə bilərik

təmİr və tİkİntİ

Hər şeyi yenidən başlamaq istəyirsən biz varıq. Biz tikib dizayn edib sizə teqdim edə bilərik

havalandırma

Hava ötürücülərinin şəbəkəsinin qurulmasını və ətibarlığını təmin edirik

İsİtmə-soyutma

Soyuq havada isti ruha, isti havada soyuq başa ehtiyac olan bizə müraciyət edir

Layİhələndİrmə

Düzgün layihələndirmə tikintidə hər bir işin əlıfbasıdı